zee en binnenvaart tweede kamer der staten generaal html

Message from Publisher

This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this zee en binnenvaart tweede kamer der staten generaal html by online. You might not require more era to spend to go to the books instigation as without difficulty as search for them. In some cases, you likewise do not discover the declaration zee en binnenvaart tweede kamer der staten generaal html that you are looking for. It will enormously squander the time.

However below, taking into account you visit this web page, it will be appropriately unconditionally easy to acquire as capably as download guide zee en binnenvaart tweede kamer der staten generaal html

It will not take many times as we notify before. You can complete it while do something something else at home and even in your workplace. therefore easy! So, are you question? Just exercise just what we meet the expense of below as capably as review zee en binnenvaart tweede kamer der staten generaal html what you as soon as to read!


Index Page>>Sitemap
Title Document Description Doc Date
Zee- en binnenvaart | Tweede Kamer der Staten-GeneraalZee- en binnenvaart Gewijzigde motie van de leden Belhaj en Jacobi over een Europees verbod op het lozen van gevaarlijke giftige stoffen in Europese wateren (t.v.v. 31409-148) Download Download OndertekenaarsMon, 28 Oct 2019 16:37:00 GMT
Zee- en binnenvaart | Tweede Kamer der Staten-GeneraalAdres en route; Bezoek de Tweede Kamer; Politieke websites; Verhuizing Tweede Kamer; Lobbyisten; Persinformatie; De gebouwen en zalen van de Tweede Kamer; Home; Kamerstukken; Delen. Delen Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn Delen via E-mail. Brief regering. Zee- en binnenvaart Diverse toezeggingen met het oog op Algemeen ...Tue, 22 Oct 2019 00:02:00 GMT
Zee- en binnenvaart | Tweede Kamer der Staten-GeneraalDe gebouwen en zalen van de Tweede Kamer; Home; ... Zee- en binnenvaart Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december 2018, over Maritiem Download Download Ondertekenaars. Eerste ondertekenaar A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en WaterstaatTue, 10 Sep 2019 20:54:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 237 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2019 Met deze brief informeer ik u over de uitvoering van de motie VanWed, 11 Sep 2019 12:46:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 231 409 Zee- en binnenvaart Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2019 Hierbij doe ik u de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens (Green Deal) toekomen1. Ik geef hiermee invulling aan het Regeerakkoord «Vertrouwen in de Toekomst».Sat, 28 Sep 2019 12:19:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 231 409 Zee- en binnenvaart Nr. 238 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2019 Met het oog op het Algemeen Overleg (AO) Maritiem van 29 mei a.s. en de nog openstaande moties en toezeggingen, mede naar aanleiding vanMon, 16 Sep 2019 09:42:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-GeneraalTweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2015 Hierbij zend ik u het rapport «Versterking van de marktstructuur in deSun, 06 Oct 2019 05:00:00 GMT
Brief regering; Uitstelbrief toezending rijksbrede ...Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 13 oktober 2014. Tijdens het Algemeen Overleg scheepvaart van 3 december 2013 (Kamerstuk 31 409, nr. 58) heb ik toegezegd de Tweede Kamer kort na de zomer te zullen informeren over een samenhangende visie op het haven-, zee- en binnenvaartbeleid («maritieme strategie»).Tue, 10 Sep 2019 02:03:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 31 409 Zee- en binnenvaart 33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 mei 2015Tue, 10 Sep 2019 05:10:00 GMT
Zee- en binnenvaart | Tweede Kamer der Staten-GeneraalZee- en binnenvaart Lijst van vragen over de ontwerp-wijziging van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 1257/2013 inzake scheepsrecycling en Verordening 2015/757 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (Kamerstuk 31409-155)Thu, 26 Sep 2019 02:20:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal - PDF1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Zee- en binnenvaart Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2016 Met deze brief informeer ik u mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Defensie, de Minister van Veiligheid en Justitie, de Minister ...Sun, 15 Sep 2019 08:31:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen) 31 409 Zee- en binnenvaartSat, 19 Oct 2019 14:25:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 231 409 Zee- en binnenvaart Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2017 Tijdens het AO Transportraad van 24 mei 2017 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 649) en het AO Scheepvaart van 6 juni 2017 (Kamerstuk 31 409, nr. 161)Sun, 20 Oct 2019 05:27:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal - PDFTweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Zee- en binnenvaart Nr. 65 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 augustus 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en MilieuWed, 28 Aug 2019 01:57:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 - eerstekamer.nlAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2013 In het VAO zee- en binnenvaart van 14 maart jongstleden (Handelingen II, 2012/13, nr. 62, debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 6 maart 2013 over zee- en binnenvaart) heb ik toegezegd uw Kamer naderFri, 27 Sep 2019 23:19:00 GMT
Brief regering; Ontwerp van de Tijdelijke subsidieregeling ...BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2018. Ingevolge aanwijzing 6A van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (verder: As) doe ik u hierbij toekomen het ontwerp van de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019 1.Tue, 08 Oct 2019 07:14:00 GMT
Motie Jacobi/De Boer over verhoging van de ...Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vergaderjaar 2016-2017 . 31 409. Zee- en binnenvaart. Nr. 141. MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN DE BOER. ... Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Jacobi en De Boer over verhoging van de missiefinanciering van MARIN: Document­datum: 22-02-2017: Publicatie­datum:Wed, 28 Aug 2019 20:34:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 137 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN SMALING Voorgesteld 22 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de taken, verantwoordelijkheden en rollen van schippers, bevrachters en verladers in de binnenvaart niet transparant zijn;Thu, 12 Sep 2019 22:47:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 178 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mobiele telefoons voor gevaarlijke afleiding kunnen zorgen in het verkeer, zowel op de weg alsook op ons binnenwater;Sat, 19 Oct 2019 06:32:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 177 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN WASSENBERG Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat aan scheepsbrandstoffen soms ongewenste stoffen worden toegevoegd die bij verbranding schadelijk zijn voor mens en milieu;Thu, 26 Sep 2019 23:42:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 179 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S. Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de sector bij het rondetafelgesprek over verduurzaming van de binnenvaart een aantal kansrijke oplossingen opperde, namelijkThu, 26 Sep 2019 17:08:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 34 991 Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoerFri, 27 Sep 2019 12:49:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 992 (R2106) Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)Thu, 05 Sep 2019 03:28:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 25 883 Arbeidsomstandigheden 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 341 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2019 In mijn aanbiedingsbrief van 5 november 2018 bij het InspectierapportSat, 19 Oct 2019 05:56:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaaltweede alinea, van de Habitatrichtlijn). Voor dit wetsvoorstel is van belang dat de beide richtlijnen niet alleen betrekking hebben op gebieden op het land, in de binnenwateren en in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008–2009 KST133502 0809tkkst32002-3 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2009Sun, 27 Oct 2019 02:48:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 ... van het bevaren van Rijn de zij, n uitmondingen tot in de open zee en zijn ... binnenvaart in Nederland geheel of althans voor een deel plaatsheeft op wateren die vallen onder de werking van het Gasolieprotocol. Al dezeSat, 31 Aug 2019 09:18:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-GeneraalNr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER-STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2009 Tijdens de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat op 2 december 2008 heeft de heer Roemer mij gevraagd om een puntsge-wijze reactie te geven op het SP-Actieplan Binnenvaart.Thu, 03 Oct 2019 08:38:00 GMT
Zee- en binnenvaart; Brief regering; Resultaten ...This document is issued on date 2016-03-09. This banner text can have markup.Tue, 22 Oct 2019 13:02:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 april 2006 Op 14 december 2005 heeft de heer Buijs in een algemeen overleg met de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (29 684, nr. 49) mij gevraagd na te gaan of het evenwicht tussen fosfaat en stikstofFri, 11 Oct 2019 22:19:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaalpsychotrope stoffen over zee en door de lucht in het Caribisch gebied (Trb. 2003, 82 en Trb. 2004, ... Tweede Kamer wordt onderschreven en dat de leden van de fractie van de ... pas in 2008 aan de leden der Staten-Generaal is voorgelegd. Voorts vragen zij wat er tussen 2003 enTue, 29 Oct 2019 06:27:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 31 409 Zeevaartbeleid Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2013 De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en VervoerrechtSat, 12 Oct 2019 22:18:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2met dit vervoer en kleiner dan 35 meter zijn een beperkt groot vaarbewijs Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006–2007 KST102834 0607tkkst30523-7 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2006 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 523, nr. 7 1Wed, 02 Oct 2019 10:49:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2schepen in het goederen- en personenvervoer over de binnenwateren (L 373), Verordening 3912/92/EEG van de Raad van 17 december 1992 inzake in de Gemeenschap in het wegvervoer en de binnenvaart uitgevoerde Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005–2006 KST96533 0506tkkst30523-2 ISSN 0921 - 7371 Sdu UitgeversFri, 18 Oct 2019 02:23:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2verschillende oriëntaties en vormt daardoor een stimulans voor het inter-nationale goederenvervoer over de binnenwateren. De totstandkoming van dit verdrag kent een lange voorgeschiedenis. Reeds in 1949 werd door het Internationaal Instituut voor eenmaking van Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004–2005 KST83098 0405tkkst29943-3Wed, 16 Oct 2019 17:13:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal - PDF1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2003 Hierbij stuur ik u het verslag van de informele Transportraad op 4 en 5 juli 2003 en de geannoteerde agenda voor het onderdeel transport van de Transport ...Sun, 11 Aug 2019 20:33:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 143 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN VAN HELVERT Voorgesteld 22 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er sprake is van veel overlast van snelvaarders op het water, zoals op de Waddenzee, in waterrijke binnensteden en de binnenwateren;Sat, 21 Sep 2019 16:45:00 GMT
Kamerstuk 2014-2015, 31409 nr. 68: Zee- en binnenvaart ...Kamerstuk 2014-2015, 31409 nr. 68: Zee- en binnenvaart; Brief regering; Uitstelbrief toezending rijksbrede maritieme strategie Zee- en binnenvaart; Brief regering; Uitstelbrief toezending rijksbrede maritieme strategie ... Tweede Kamer der Staten-Generaal: Top 5 producten. Nieuwe boeken Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2019 Inzicht in de OR 2020 ...Tue, 29 Oct 2019 09:12:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 484 Verbranding van afvalstoffen op zee Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING. RUIMTE-LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 23 maart 1989 Op 27 april en 2 juni 1988 vond mondeling overleg plaats tussen deTue, 15 Oct 2019 22:22:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-GeneraalTweede Kamer der Staten-Generaal Vaste commissie voor Financien Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft: Voorgenomen verhoging assurantiebelasting. Den Haag, 25 oktober 2012 Geachte commissieleden, In het door VVD en PvdA gesloten Herfstakkoord is een ruime verdubbeling van de assurantiebelasting opgenomen.Sun, 20 Oct 2019 08:11:00 GMT
Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Jacobi en ...Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Jacobi en de Boer over met kracht doorzetten van het project maatwerk vervoer by Nederlandse overheid; Dutch government; Tweede Kamer der Staten-Generaal. Publication date 2016-06-01 Usage CC0 1.0 Universal Topics officiële publicatie, Motie, KamerstukWed, 23 Oct 2019 08:00:00 GMT
Zee- en binnenvaart; Brief regering; Voortgang maritieme ...This document is issued on date 2016-04-13. This banner text can have markup.Tue, 22 Oct 2019 17:34:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 229 675 Zee- en kustvisserij Nr. 116 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2014 Hierbij informeer ik u over de verduurzaming van de visserij in de Waddenzee en de evaluatie en de follow-up van het Programma naar een Rijke Waddenzee.Sat, 26 Oct 2019 03:11:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2011 Uw commissie voor Infrastructuur en Milieu verzocht mij de Kamer te berichten wanneer het Besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart 1991 zal worden aangepast. Mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie voldoe ik hierbij aan dit verzoek.Wed, 23 Oct 2019 14:48:00 GMT
Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Albert de ...This document is issued on date 2015-03-11. Search the history of over 379 billion web pages on the Internet.Mon, 23 Sep 2019 03:21:00 GMT
Zee- en binnenvaart; Brief regering; Toerekening aan ...This document is issued on date 2015-02-24. Search the history of over 385 billion web pages on the Internet.Thu, 10 Oct 2019 02:54:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 december 2012 Met haar brief van 25 oktober 2012 heeft uw vaste commissie voor Economische Zaken mij gevraagd naar de stand van zaken over erfpacht en de op dit onderwerp aangenomen moties. In de brief van 2 december 2011 (Tweede Kamer 2011–2012, 29 659 nr. 77)Sun, 20 Oct 2019 08:11:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2012 In het AO van 12 oktober jl.Fri, 11 Oct 2019 00:01:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal - PDFTweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 856 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid . Nadere informatieSun, 15 Sep 2019 03:02:00 GMT
Tweede Kamer der Staten-Generaal - PDF1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over Jaarverslag Deltafonds 2014 (Kamerstuk J, nr. 1).Fri, 06 Sep 2019 17:46:00 GMT
Go to homepage